ဤဘေလာ႔ပုိင္ရွင္သည္ ဆရာတစ္ဆူမဟုတ္ပါ။လုိအပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ရယူႏုိင္ရန္ အျခားဆုိက္မ်ားမွ ျပန္၍ ရွယ္ေပးျခင္းအျပင္ က်ေနာ္႔၏ အေထြေထြ ေရာက္တက္ရာရာေလးမ်ားကုိလည္းတင္ျပေပးထားပါသည္။ အားလုံးကုိအထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ.။။။

Tuesday, December 25, 2012

ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါး ႏွင့္ ခင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါးကို ျပစ္မွားမိပါက က်ေရာက္တတ္ေသာ ဒဏ္ၾကီးဆယ္ပါး


ခင္ပြန္းၾကီးဆယ္ပါး ႏွင့္ ခင္ပြန္းၾကီး ဆယ္ပါးကို ျပစ္မွားမိပါက က်ေရာက္တတ္ေသာ ဒဏ္ၾကီးဆယ္ပါး

၁။သမၼာ သဗၺဳုဒၶဘုရား
၂။ပေစၥက ဗုဒၶါ
၃။ရဟႏၱာ
၄။အဂၢသာ၀က
၅။မိခင္
၆။ဖခင္
၇။အေလးဂရုျပဳထိုက္သူ
၈။တရားေဟာဆရာ
၉။အတတ္ပညသင္ေပးသူ
၁၀။ ေကၽြးဖူး ေပးဖူးသူ
ဤသူမ်ား ကိုု ကာယကံ ၊၀စိီကံ မေနာကံ၊ တို႕ ျဖင့္ျပစ္မွားေစာ္ကားမိပါက ရရိ်နိုင္မယ့္ ဒဏ္ၾကီးဆယ္ပါးကေတာ့
၁။ ေ၀ဒနာၾကီးမား
၂။ေလ်ာ့ပါးစည္းစိမ္
၃။ေနအိမ္မီးေလာင္
၄။အဂၤါက်ိဳးျပတ္
၅။နူနာ၀ဲစြဲ
၆။စိတ္ေဖာက္ရူးသြပ္
၇။ မမွန္စြပ္စြဲ
၈။မင္းျပစ္ဒဏ္သင့္
၉။ျပိဳကြဲမ်ိဳးေဆြ
၁၀။ေရႊေငြ ကၽြဲႏြား ယြင္းေဖာက္ျပားက ဆယ္ပါးမ်က္ေမွာ ဒဏ္ၾကီးေရာက္၍ ေနာက္၌မေသြ ေသျပန္ေလေသာ္ ငရဲ႔ ၾကီးစြာ လားဖို႕ ရာတည္း ။
-(ဓမၼရံသိီဆရာေတာ္ ဦးသုနႏၵ)