ဤဘေလာ႔ပုိင္ရွင္သည္ ဆရာတစ္ဆူမဟုတ္ပါ။လုိအပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ရယူႏုိင္ရန္ အျခားဆုိက္မ်ားမွ ျပန္၍ ရွယ္ေပးျခင္းအျပင္ က်ေနာ္႔၏ အေထြေထြ ေရာက္တက္ရာရာေလးမ်ားကုိလည္းတင္ျပေပးထားပါသည္။ အားလုံးကုိအထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ.။။။

Wednesday, March 7, 2012

ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္သက္တန္းရွိ စၾကမုနိရုပ္ပြားေတာ္သုိ႕....

ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာက္ေက်ာ္သက္တန္းရွိစၾကမုနိရုပ္ပြားေတာ္သုိ႕

No comments:

Post a Comment