ဤဘေလာ႔ပုိင္ရွင္သည္ ဆရာတစ္ဆူမဟုတ္ပါ။လုိအပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ရယူႏုိင္ရန္ အျခားဆုိက္မ်ားမွ ျပန္၍ ရွယ္ေပးျခင္းအျပင္ က်ေနာ္႔၏ အေထြေထြ ေရာက္တက္ရာရာေလးမ်ားကုိလည္းတင္ျပေပးထားပါသည္။ အားလုံးကုိအထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ.။။။

Tuesday, February 5, 2013

ေအာင္ဆန္းဇာနည္

+ေဖေဖာ္၀ါရီ ဆယ့္သံုးမႇာ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမြးေန႔ပါ။

+တစ္ေထာင့္ကုိးရာ တစ္ဆယ့္ငါး
ေရႇ႕ေန ဦးဖာသား။

+ဇာတိနတ္ေမာက္ မေကြးခ႐ိုင္
သိၾကမ်ားခုတုိင္။

+ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္တဲ့ ဇာနည္ဘြား
မိခင္ ေဒၚစုသား။

+တစ္ေထာင့္ကုိးရာ ေလးဆယ့္ခြန္
ေျပာင္းႂကြ တမလြန္။

+မ်က္ရည္သြန္လို႕ ဘ၀င္ညိႇဳး
ဇူလုိင္ တစ္ဆယ့္ကုိး။

+ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ေက်းဇူးရႇင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တုိ႔ဖခင္။

+ေကာင္းေစခ်င္တဲ့မႇာစကား
ငါတို႔ မေမ့အား။

+ျပည္ေထာင္လြတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေအာင္
ျပည္ခ်စ္ တို႔ ေခါင္းေဆာင္။

+ဆိုရႇယ္လစ္ေဘာင္ လမ္းစဥ္မ်ား
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခ်မႇတ္သြား။

===============
၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမြးေန႔ကို ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိပါသည္။
=================================

No comments:

Post a Comment