ဤဘေလာ႔ပုိင္ရွင္သည္ ဆရာတစ္ဆူမဟုတ္ပါ။လုိအပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ရယူႏုိင္ရန္ အျခားဆုိက္မ်ားမွ ျပန္၍ ရွယ္ေပးျခင္းအျပင္ က်ေနာ္႔၏ အေထြေထြ ေရာက္တက္ရာရာေလးမ်ားကုိလည္းတင္ျပေပးထားပါသည္။ အားလုံးကုိအထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ.။။။

Sunday, January 26, 2014

ေဆးဖက္ဝင္ မီးကြင္းဂမုန္း

ဝမ္းကုိက္ေပ်ာက္ေစရန္..
မီးကြင္းဂမုန္းကုိ သုတ္စားျခင္းျဖင္႔ ဝမ္းကုိက္ေပ်ာက္ေစသည္။ သုတ္နည္းမွာ အရြက္မ်ာကုိ သုတ္စားသည္႔အတုိင္း  ၊ ဥပမာ    မန္က်ည္းရြက္ သုတ္စားသလုိသုတ္စားပါ။ အမွန္တကယ္သက္သာပါလိမ္႔မည္။
======
ဓါးရွ ၊ သံမႈိစူးသြားသလား
ဓါးရွသည္ျဖစ္ေစ သံမႈိစူးသြားသည္ျဖစ္ေစ   ခ်က္ျခင္းဆုိသလုိပဲ မီးကြင္းဂမုန္း(တစ္ရြက္ေလာက္)ကုိ ခူး၍ေရေဆးပါ။    ေရေဆးျပီးေနာက္ ပါးစပ္ထဲထည္႕၍ ဝါးပါ။  ရလာေသာ အရည္ႏွင္႔ ညက္ေနေသာ မီးကြင္းဂမုန္းကုိယူ၍ ဒဏ္ရာေပၚ အုံးထားေပးပါ။ေသြးတိတ္သြားမည္။ သံမႈိစူးပါက    အထပ္ပါနည္းအတုိင္းျပဳလုပ္ေပးပါ။ ကုိက္ခဲမႈသက္သာေစသည္။  အနာရင္းမႈကုိလည္း   ကာကြယ္ေပးသည္။ ဤနည္းလမ္းမ်ားသည္ ကုိယ္တုိင္စမ္းသပ္ခဲ႕ သုံးစြဲခဲ႕ဖူးေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျပန္လည္မွ်ေဝလုိက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment