ဤဘေလာ႔ပုိင္ရွင္သည္ ဆရာတစ္ဆူမဟုတ္ပါ။လုိအပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ရယူႏုိင္ရန္ အျခားဆုိက္မ်ားမွ ျပန္၍ ရွယ္ေပးျခင္းအျပင္ က်ေနာ္႔၏ အေထြေထြ ေရာက္တက္ရာရာေလးမ်ားကုိလည္းတင္ျပေပးထားပါသည္။ အားလုံးကုိအထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ.။။။

Sunday, June 30, 2013

မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ေမတၱာသုတ္ေတာ္လာ ေမတၱာပုိ႕နည္း (၁၁)နည္း


(နေမာတႆ ဘဂဝေတာ
အရဟေတာသမၼာသမၺဳဒၶႆ) ၃ႀကိမ္။

မဂၤလာအေပါင္းနွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစ။
ကိုယ္စိတ္နွစ္ျဖာ ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။
စီးပြား ဥစၥာမ်ားနွင့္ ျပည့္စုံနိုင္ၾကပါေစ။
ဒါန သီလ ဝိပႆနာမ်ားျပဳႏိုင္ၾကပါေစ။


သေဗၺသတၱာ
အလုံးစုံေသာသတၱဝါတို႔သည္္္္....
အေဝရာ ေဟာႏၲဳ
ေဘးရန္ ကင္းၾကပါေစ။

အဗ်ာပဇၨာ ေဟာႏၲဳ
စိတ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ။

အနီဃာ ေဟာႏၲဳ
ကိုယ္ဆင္းရဲျခင္း ကင္းၾကပါေစ။

သုခီ အတၱာနံ ပရိဟရႏၲဳ
မိမိတို႔ ခႏၶာဝန္ကို ခ်မ္းသာစြာျဖင့္
ရြက္ေဆာင္ နိုင္ၾကပါေစ။

အေဝရာဒိက ေမတၱာ၊
ေမတၱာတရားေလးပါးျဖင့္ ေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္။


၁။လုံးစုံမ်ားစြာသတၱဝါ
ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿင္ိမ္းေအးၾကပါေစ။

၂။ေၾကာက္တတ္မေၾကာက္တတ္နွစ္ရပ္မ်ားစြာသတၱဝါ
ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ ၿမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၃။ျမင္အပ္ မျမင္အပ္ နွစ္ရပ္မ်ားစြာသတၱဝါ
ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၄။ေဝးေန နီးေန နွစ္ေထြမ်ားစြာ သတၱဝါ
ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝးၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၅။ဘဝဇာတ္ဆုံး မဆုံးမ်ားစြာသတၱဝါ
ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၆။ရွည္တိုအလတ္ သုံးရပ္ခႏၶာသတၱဝါ
ခ်မ္းသာက္ုယ္စ္ိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၇။ႀကီးငယ္အလတ္ သုံးရပ္ခႏၶာသတၱဝါ
ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၈။ဆူႀကံဳအလတ္ သုံးရပ္ခႏၶာသတၱဝါ
ခ်မ္းသာကိုယ္စိတ္ၿမဲပါေစ။
ဥပဒ္ရန္ေဘး ကင္းစင္ေဝး ၿငိမ္းေအးၾကပါေစ။

၉။လူအခ်င္းခ်င္း လွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

၁၀။အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။

၁၁။ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။


မင္းကြန္း တိပိဋက ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ၏ ေမတၱာသုတ္ေတာ္လာ ေမတၱာပို႔နည္း (၁၁) နည္းျဖင့္ေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္။

ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားေမတၱာေစတနာအက်ဳိးခံစားန္ိုင္ၾကပါေစ။

No comments:

Post a Comment