ဤဘေလာ႔ပုိင္ရွင္သည္ ဆရာတစ္ဆူမဟုတ္ပါ။လုိအပ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ရယူႏုိင္ရန္ အျခားဆုိက္မ်ားမွ ျပန္၍ ရွယ္ေပးျခင္းအျပင္ က်ေနာ္႔၏ အေထြေထြ ေရာက္တက္ရာရာေလးမ်ားကုိလည္းတင္ျပေပးထားပါသည္။ အားလုံးကုိအထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္ပါ.။။။

Sunday, June 30, 2013

ကုိယ္႕ကုိယ္ကုိ အႏုိင္ယူနည္း


မိမိတို႔ရဲ့ ေလာဘမ်ားကို
ဒါန တရားျဖင့္ အနိုင္ယူပါ။

မိမိတို႔ရဲ့ ေဒါသမ်ားကို
သီလ တရားျဖင့္ အန္ိုင္ယူပါ။

မိမိတို႔ရဲ့ ေမာဟမ်ားကို
ဝိပႆနာ တရားျဖင့္ အနိုင္ယူပါ။


မိမိတို႔ရဲ့ သူတစ္ပါး အ ေပၚ
ယွဥ္ၿပိဳင္ လိုမႈမ်ားကို
ေမတၱာ တရားျဖင့္ အနိုင္ယူပါ။

မိမိတို႔ရဲ့ သူတစ္ပါးအေပၚ
အနိုင္ ယူလိုမႈမ်ားကို
ကရုဏာ တရားျဖင့္ အနိုင္ယူပါ။

မိမိတို႔ရဲ့ သူတစ္ပါးအေပၚ
မနာလိုမႈမ်ားကို
မုဒိတာ တရားျဖင့္ အနိုင္ယူပါ။

မိမိတို႔ရဲ့ သူတစ္ပါးအေပၚ
ရန္လိုမႈမ်ားကို
ဥေပကၡာ တရားျဖင့္ အနိုင္ယူပါ။

မိမိတို႔ရဲ့ သူတစ္ပါးအေပၚ
အျပစ္ေျပာလိုမႈမ်ားကို
ကိုယ္ခ်င္းစာ တရားျဖင့္ အနိုင္ယူပါ။

မိမိတို႔ရဲ့ မေနာကံ အကုသိုလ္မ်ားကို
ဝစီကံကုသိုလ္မ်ားျဖင့္ အနိုင္ယူပါ။

မိမိတို႔ရဲ့ နိမ့္က်ေနတဲ့ စိတ္မ်ားက္ို
မိမိကိုယ္တိုင္ ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ အနိုင္ယူပါ။

ခ်မ္းေအး ဆရာေတာ္။

ေလးအိမ္စု အရွင္ ဝိစိတၱသာရ ၏
စကားလက္ေဆာင္ တရားလက္ေဆာင္ စာအုပ္မွ
ကူးယူ ပူေဇာ္ မွ်ေဝပါသည္။

No comments:

Post a Comment